Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Διπλώματα Πληροφορικής  • μάθημα πληροφορικής από την Δ΄ Δημοτικού στο πρωινό πρόγραμμα

  • προαιρετικά μεσημεριανά προγράμματα για διπλώματα πληροφορικής (παιδικά μέχρι και την Ε΄ Δημοτικού, ενηλίκων στην ΣΤ΄ Δημοτικού και στο Γυμνάσιο)

  • διδασκαλία όλων των βασικών εφαρμογών γραφείου και επικοινωνίας

  • χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διδασκαλία όλων των αντικειμένων

  • δεοντολογία σωστής χρήσης του διαδικτύου και των τεχνολογιών επικοινωνίας

     

 image