Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον"

Απογευματινή Μελέτη  • μελέτη των μαθημάτων της επόμενης ημέρας για όλες τις τάξεις του Δημοτικού με δυνατότητα σίτισης με μενού από την Εταιρεία Catering Γευσήνους 

  • πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας και απογευματινής μελέτης που προσφέρεται δωρεάν για τους μαθητές του Γυμνασίου

  • ενισχυτική διδασκαλία και φροντιστηριακά μαθήματα για το Λύκειο

      

 image